Anthonstiftelsen bidrar med kompetanse og økonomiske tilskudd for å være med og utvikle et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge. Gjennom aktivitetsstøtte og utdanningsstipender ønsker vi å skape nye muligheter, og gode arenaer der barn og unge inkluderes, lærer og gis positive opplevelser. Les mer her

 
GettyImages-971235734.jpg

Vårt mål

Anthonstiftelsen skal bidra til en bedre hverdag for barn og unge.
Vi jobber for at alle barn og unge skal få gode oppvekstvilkår og gis likere forutsetninger for å trives, inkluderes og realisere sine drømmer og mål gjennom å bidra til å finansiere inkluderende aktiviteter, utdanningsstipender til enkeltelever, og ulike aktiviteter som på ulike vis skaper arenaer for mestring og inkludering for barn og unge som befinner seg i en utfordrende situasjon.

Les Mer

 

Hvem kan søke?

Hver høst deler vi ut utdanningsstipender til elever på videregående og høyskole/universitetsnivå. Søknadsfrist er 1.oktober, og skjemaet åpner 01. september.
Les mer om kriteriene her.

Hver vår deler vi ut støtte til ulike organisasjoner/institusjoner som har prosjekter og aktiviteter rettet mot vanskeligstilte barn og unge. Søknadsfrist er 02. mai og søknadsskjemaet åpner 01. april.
Les mer om kriteriene her.

 

Siste nytt:

 
 

“ Vi bidrar med økonomisk støtte og kunnskap for å være med og utvikle et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge. ”