Hunderfossen med foreningen for hjertesyke barn

Bilde_foreningenhjertesykebarn.png

Denne samlingen var den beste vi hadde i år, noe vi ikke hadde klart uten støtte fra Holsts legat.

Tusen hjertelig takk for at dere prioriterte oss blant alle søkere.

Nok en gang kommer det flere hjertebarn og søsken av hjertebarna å forteller at dem er «glad» for at broren/søster har en hjertefeil. For da får vi være med på mange fine turer sammen. Dette er ufattelig godt og høre for oss som jobber for at hjertesyke barn skal få en trygg og god oppvekst.

Eirik Lundblad