Anthonstiftelsen støttet disse prosjektene og tiltakene i 2018

 • NHFU 2018 - Storbyweekend

 • Stiftelsen Hudøy - Aktivitetstilbud sommern 2018 Hudøy

 • Norsk Forening for Williams syndrom - frilufts og musikkaktiviteter

 • Ljabruskolen - Leirskole 2018

 • Torshov korpset - aktiviteter i barnegruppa

 • Senter for enslige mindreårige flyktninger - Tur til Voss

 • Agenda X - Sommerleir

 • Dissimilis Norge - Dissimilis festival

 • Foreningen Sjøen for Alle - Vedlikehold av HC-båten

 • Forandringsfabrikken - Proffcamp 2018

 • Mekkeriet Askøy - Klubbkvelder

 • Proffene - Forestilling om det å være annerledes

 • Onsdagsklubben - Klubb for psykisk utviklingshemmede

 • Blå Kors - Julefeiring for sårbare familier

 • Redningsselskapet - Maritim opplevelse for folk med psykisk helse utfordringer

 • Ung Pårørende UNGkreft - E-læring og aktiviteter

 • For Fangers Pårørende - Ferietilbud for unge og familier med innsatte familiemedlemer

 • Støtteforeningen for kreftrammede - Aktiviteter

 • Fredrikstad klatreklubb - Klatrearrangement for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

 • Østfold idrettskrets - Sportsskole for barn mellom 8-16 med nedsatt funksjonsevne

 • Norges Idrettsforbund - Grenseløs idrettsdag for skolebarn med funksjonsnedsettelser

 • Norges Idrettsforbund - Idretts- og aktivitetsleir for utviklingshemmede 8-20 år

 • Redd Barna - Kort og godt - Barns nettbruk

 • Redd Barna - En god nabo - inkludering av flyktninger

 • Lier Sanitetsforening - Jentegrupper på 8.trinn som faller utenfor andre sosiale arenaer

 • Kvernevik Sanitetsforening - Varmmatprosjekt ved Smiodden skole

 • Lillehammer sanitetsforening - Ferieopphold på Kløverstua

 • Mandal Sanitetsforening - Innkjøp av 6 nettbrett

 • Øystese Sanitetslag - Vennskap som gror

 • N.K.S / Min dag i dag - 80 store dager for barn som har det vanskelig over tid

 • Haraldvigen - Ferieleir for 20 barn

 • Østfold Røde Kors - Ferie for ungdom, 13-17 år

 • Ski Røde Kors -Sommerferie fam. med flyktningebakgrunn

 • Røde Kors - Gatemegling, konflikthåndtering for unge 13-25 år

 • Akerhus Røde Kors - Sommerleir for ungdom

 • Oslo Røde Kors - Gatemegling: sommerverksted og etabl. ressursgruppe

 • Oslo Røde Kors - Barnas Røde Kors, på Romsås og Grønland

 • Ringsaker Røde Kors - Aktiviteter for barn, mens foreldre lærer språk

 • Redalen Røde Kors - Møteplass for ungdom

 • Redalen Røde Kors - Barnas Røde Kors, barnegruppe med 95 medlemmer

 •  

 
 • Sør-Fron Røde Kors - Barnas Røde Kors

 • Drammen Røde Kors - Barnas Røde Kors for 40-60 barn i Drammen

 • Buskerud Røde Kors - Barnas Røde Kors, sommerleir for barn 6-12 år

 • Modum Røde Kors - Barnas Røde Kors, aktivitetstilbud for barn i Modum

 • Krødsherad Røde Kors - Barnas Røde Kors for barn i kommunen

 • Gol og Hemsedal Røde Kors - Barnas Røde Kors for barn i kommunen

 • Kongsberg Røde Kors - Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) for ungdom 13-17 år

 • Ringerike og Hole Røde Kors - Friluftsarr. for barn og unge, 6-18 år, Røsholmstranda

 • Vestfold Røde Kors - Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) for ungdom 12-17 år

 • Vestfold Røde Kors - Gatemegling, konflikthåndtering for unge 13-25 år

 • Telemark Røde Kors - Gatemegling, konflikthåndtering for unge 13-25 år

 • Telemark Røde Kors - Leir for barn og unge med funksjonsnedsettelse

 • Haugesund Røde Kors - "En bedre hverdag" for barn i vanskelige livssituasjoner

 • Karmøy Røde Kors - Barnas Røde Kors på Åkra og Kopervik

 • Suldal Røde Kors - Røde kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) for ungdom 13-17 år

 • Haugesund Røde Kors - Røde kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) for ungdom 13-17 år

 • Stavanger Røde Kors - Røde Kors Ungdom, div. inkluderende akt. for ungdom

 • Stavanger Røde Kors - Sommerfest for barn i utfordrende livssituasjoner

 • Bergen Røde Kors - Barnas Røde Kors, Tjommi

 • Bergen Røde Kors - Gatemegling, konflikthåndtering for unge 13-25 år

 • Askøy Røde Kors - Barnas Røde Kors

 • Etne Røde Kors - Ferieleir for barn i alder 1. -7. klasse

 • Sogn og Fjordane Røde Kors - Sommerleir (8-30 år) med særlige behov, fys. el. psyk.

 • Møre og Romsdal Røde Kors - Gatemegling

 • Namsos Røde Kors - Sommerkurs teaterlek barn/ungdom 11-16 år

 • Trøndelag Røde Kors - Sommeraktivitetstilbud for vanskeligstilt ungdom

 • Trøndelag Røde Kors - Gatemegling, konflikthåndtering for unge 13-25 år

 • Harstad Røde Kors - Leksehjelp etter skoletid for elever i grunnskole, videregående, voksenoppl.

 • Tromsø Røde Kors - Leksehjelp etter skoletid for elever i grunnskole, videregående, voksenoppl.

 • Tromsø Røde Kors - Gatemegling, konflikthåndtering for unge 13-25 år

 • Nordreisa Røde Kors - Barnas Røde Kors

 • Foreningen for hjertesyke barn - Medlemstreff på Hunderfossen

 • Øvre Romerike Handicapidrett - Medlemstur Tanumstrand

 • Akershus Røde kors - GAtemegling

Eirik Lundblad