Fra epleplukking til sykehusklovning - 46 tiltak og prosjekter får tilskudd

Foto: Hentet fra Facebook

Foto: Hentet fra Facebook

Vi mottok et stort antall meget gode søknader, og selv om vi gjerne skulle støttet flere, har vi denne våren muligheten til og gleden av å støtte 46 flotte aktiviteter og tiltak. Vi ser frem til å følge disse organisasjonene og aktivitetene fremover, og ser frem til nye tilskuddsrunder der flere prosjekter og tiltak kan motta midler.

Hold deg oppdatert på fremtidige utlysninger ved å registrere eposten din på anthonstiftelsen.no.

Her er oversikt over vårens tilskuddsmottakere:

HOLMLIA SPORTSKLUBB - Ungetrenere

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo - Innsattes barn i regi av Myrsnipa Samværssted

Sykehusklovnene - Opprettholde tilbud om sykehusklovning i Norge

InterBridge AS - InterBridge Akademi

Trygg av natur - Lyst til å bestemme selv

Tøyen Unlimited - Unlimited Ung Oslo

Norges KFUK-KFUM Forandringshuset - Forandringshuset Ferie- og helgetilbud

Oslo Krisesenter - TILTAK TIL BARN UTSATT FOR VOLD I NÆR RELASJON

Forandringsfabrikken Stiftelse - ProffCamp 2019

Tøyen Sportsklubb - Inkluderingsaktiviteter for ungdom 20 - 25 år

Norske Kvinners Sanitetsforening - Min dag i dag

Redd Barna - "Dere får oss til å føle oss spesielle!" - Frivillige arrangerer aktiviteter med barn på krisesenter.

Landsforeningen for barnevernsbarn - En sommer for livet

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn - Drømmefondet

Bydelsmødrene - Stolte Jenter Idrett

Furuset Idrettsforening - Sommerjobber for ungdom på Furuset

Redd Barna - “18 år og helt på egenhånd!”

Agenda X - Agenda X Sommerleir 2019

Dissimilis Norge - Dissimilisfestivalen 2019

Vestfold Røde Kors - Søknad om midler til konfliktforebyggende tiltak blant ungdom i Vestfold

Holmliainitiativet - Leksehjelpen på Holmlia

Aktivt Pusterom - Søknad om aktivitetsstøtte til sommerleir for Aktivt Pusterom AS

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold - Søknad om støtte til tur til Dyreparken i Kristiansand

BYMIF- byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger - Støtte til tur

Høybråten, Fossum og Stovner Sokn - Leksehjelp og værested for ungdom

Forandringsfabrikken Stiftelse - VEIER VIDERE - mentorprogram for tidligere proffer i Forandringsfabrikken

Tromsø Røde Kors - Gatemegling - Forebygger vold og kriminalitet - Fremmer positive oppvekstvilkår

Torshovkorpset - Barnegruppa er 25 år

Harstad Røde Kors - Harstad Røde Kors Leksehjelp

Buskerud Røde Kors - Barnas Røde Kors - Sommerleir

Foreningen for Fangers Pårørende - Ferie for barn og unge med en forelder i fengsel

Kvernevik Sanitetsforening - Varmmatsprosjekt

Akershus Røde Kors - Sommerleir for ungdom

NKS Veiledningssenter for pårørende - Støtte til barnegrupper for barn som er pårørende til rusmiddelavhengige, psykisk syke eller innsatte i fengsel

Oslo Røde Kors - Sommerverksted og ressursgruppe ungdom Gatemegling

Mandal Sanitetsforening - Ferie og fritidsopplevelser for barn og unge med særlige behov

Ørland Sanitetslag - UNG FRITID

FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold - Sommerleir for familier med kjønnskreative barn

Stiftelsen Fargespill - Fargespill: Gode menneskemøter 2019

Arise Together - HIGH5

Foreningen One People - Epleprosjektet Líf laga

Drammen sanitetsforening - Jentivalen Sisterhood

JEUNESSES MUSICALES NORWAY - LOUD for flere

Mora di - Sykkelmekkekurs for ungdom i faresonen

Haugesund Røde Kors - Opplevelser for alle!

Norges Handikapforbund - Funkishelg - talentutvikling og nettverksbygging

Eirik Lundblad