Støtte til paraidrettsarrangementer

Elever i aksjon ved paraidrettsskoledagen i Follo

Elever i aksjon ved paraidrettsskoledagen i Follo

Norges Idrettsforbund og paraidretten i Akershus og Østfold fikk i 2018 støtte til to ulike aktiviteter, paraidrettsskoledager for barne- og ungdomsskoleelever i Follo og Østfold, og idrettsleir med rekordhøy deltakelse ved Hurdal syns - og mestringssenter. De skriver dette om leiren:

Målet med leiren er at deltakerne skal få en opplevelsesfylt uke, og at flest mulig skal bli glad i fysisk aktivitet, oppleve mestring og gjerne finne en idrett de kan fortsette med når de kommer hjem igjen. Vi som arrangerer leiren bidrar med råd og veiledning i forhold til hvor de kan finne møteplasser med fokus på idrett og aktivitet i etterkant av leiren.

På årets leir deltok ca. 1/3 for første gang, og ca. 2/3 hadde deltatt på leir tidligere. Mange av de som kommer igjen år etter år forteller at idrettsleiren er årets høydepunkt, og at de teller ned til neste års leir mange måneder i forkant. De eldre ungdommene forteller at det er fint å ha en uke sammen med venner, og gjerne uten foreldre. En blanding av nye og «gamle» deltakere gir en god blanding av deltakere, og bidrar til at uka blir bra. Rekruttering av ledsagere pleier å gå fint, og vi er heldige som har ledsagere som står i kø for å være med å bistå deltakerne på leiren.

På årets leir hadde vi ny rekorddeltakelse, noe vi er svært glade for.

Totalt deltok 53 deltakere og 42 ledsagere.

På årets leir hadde vi god bistand fra ulike idrettslag og særforbund. Årets idretter var orientering, vannski, golf, klatring, boccia, fotball, teppecurling og enkeljympa. Andre aktiviteter på leiren var tubekjøring etter motorbåt, kano, robåt, stand up padling, kajakk, høydebane i trærne, 200 meter zipline over Hurdalsjøen, svømming og lek i basseng og i Hurdalssjøen.